Consell Municipal d'Associacions de Barcelona CMAB

Presentació de projectes al Premi Barcelona Associacions 2014

Tots els camps són obligatoris

Tots els documents que adjunteu han d'estar en format pdf i no superar les 2MB

Els projectes presentats han d'haver estat realitzats i finalitzats l'any 2014.

El document del projecte no pot superar les 15 pàgines

Heu d'adjuntar el document amb les dades de l'entitat que es presenta a la convocatòria (descarregar document)

Heu d'adjuntar els dos documents amb els dos avals (descarregar document)

Podeu presentar un document amb informació addicional sobre el projecte

Dades de l'entitat que presenta el projecte

Dades de la persona que presenta el projecte

Projecte

Impresos

Document

Informació addicional