Consell Municipal d'Entitats de Barcelona CMEB

Què és el CMAB?

El Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB) és un òrgan consultiu i de participació sectorial, creat de conformitat amb la Carta Municipal de Barcelona i el Reglament de Participació Ciutadana.

El Consell ha de ser l’espai global, permanent i estructurat de diàleg entre l’Ajuntament i el conjunt de les entitats sense afany de lucre (associacions i fundacions), i fomentar mecanismes estables de participació ciutadana.

Les opinions, informes i dictàmens del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona tenen un caràcter de recomanació i en cap cas son vinculants per als òrgans de govern municipal.

Consell Municipal d'Entitats de Barcelona - CMEB