Consell Municipal d'Entitats de Barcelona CMEB

Premi BCN Associacions

El Premi Barcelona Associacions per projectes finalitzats de participació ciutadana i associacionisme, és una convocatòria anual de l'Ajuntament de Barcelona i del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona i el Consell Municipal d'Associacions de Barcelona, els quals consideren necessari  recolzar les iniciatives realitzades per  les associacions de la ciutat, adreçades a l'enfortiment de les seves estructures de funcionament democràtic i a l'impuls de processos participatius interns. Per aquesta raó, volen reforçar i incentivar les experiències dutes a terme. L'enfortiment democràtic de les estructures de funcionament associatiu facilita la millora dels espais de participació dels ciutadans i ciutadanes que pertanyen o col·laboren amb les entitats, i, suposa una millora de la capacitat de la ciutadania de participar en el debat públic, tot garantint els elements necessaris per a una participació plena.

Bases generals


 

XIV PREMI BARCELONA ASSOCIACIONS 2014
Per a projectes de participació i foment de l’associacionisme

Convoca
Ajuntament de Barcelona i Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB)

Objecte
Podran optar a aquest premi les entitats sense afany de lucre (associacions o fundacions) de la ciutat de Barcelona que estiguin inscrites en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, que al llarg de l'any 2014 hagin posat en marxa projectes innovadors que potenciïn la participació ciutadana i el foment de l’associacionisme.

Termini d’entrega
El termini de presentació de les candidatures és del 10 de febrer de 2015 al 9 de març de 2015 a les 14h.

Import
La dotació econòmica és de 9.000 € per al Primer Premi i de 6.000 € per al Segon Premi.

Presentació dels projectes
Entrega en ma a la següent adreça :

Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (CMAB)
Secretaria Tècnica dels Premis "Barcelona Associacions 2014"
Passeig de Sant Joan, 75, 3a Planta
08009 Barcelona

O a través del formulari

Més informació:
Podeu Consultar la convocatòria AQUÍ

També podeu descarregar tant l'imprès per a les entitats que es presenten a la conovocatoria AQUÍ, com l'imprès per avalar els projectes candidats AQUÍ.

 


 

Consell Municipal d'Entitats de Barcelona - CMEB