Consell Municipal d'Entitats de Barcelona CMEB

Pla de Treball

PER UN NOU CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS

Impulsar el consell com a interlocutor del govern municipal en la definició, el disseny i el seguiment sobre els principals projectes associatius que estigui portant a terme el govern municipal (Pla buits, Pla de locals, la Gestió cívica d’equipaments, nova normativa municipal sobre l’espai públic o la convocatòria de subvencions...).

1. Renovar el Consell Municipal d’Associacions.

1.1. Iniciar un procés de revisió del seu reglament.

  • Que doni més participació als representants de les entitats, obrint-los a l’activitat de la permanent a través dels grups de treball i altres formes de participació i consulta.
  • Que vinculi el plenari del CMAB amb als òrgans de participació municipals.
  • Que potenciï la presència de les entitats de segon nivell garantint la representació de tot tipus d’associació.

1.2. Impulsar la relació de les associacions amb els districtes municipals.

  • Establir els mecanismes de relació i informació i col·laboració entre les entitats i amb els responsables dels districtes municipals.

1.3. Seguiment de la implementació del Pla d’Actuació Municipal, proporcionant al CMAB i al conjunt d’entitats i associacions de la ciutat les les eines necessàries.

2. Pla de Suport a l’Associacionisme.

  • A partir de les conclusions del 2n Congrés de les Associacions sobre els eixos de reconeixement, equipaments i espais i finançament associatiu obrir un debat que meni a una proposta de pla de suport a l’associacionisme. Debat obert i que impliqui el conjunt d’entitats i associacions de la ciutat.
Consell Municipal d'Entitats de Barcelona - CMEB