Consell Municipal d'Entitats de Barcelona CMEB

Notícies

Trobada d'Entitats del Consell Municipal d'Immigració

L’acte, organitzat pel Consell Municipal d’Immigració, tindrà lloc el 23 d’octubre al Passeig Lluís Companys, Arc de Triomf.

El Consell Municipal d’Immigració cada any organitza un espai de trobada entre les diferents entitats i entre aquestes i la ciutadania. Tal i com recull el Programa d’activitats, l’espai central, que mostrarà als ciutadans la feina que realitzen les entitats, estarà format per tres carpes: la carpa de la Dona, la carpa de l’Acollida, el refugi i l’asil a més d’una carpa de Cultura. Al voltant es realitzaran activitats, totes elles relacionades amb estratègies econòmiques i laborals, que s’interrelacionaran amb les diverses temàtiques de les carpes de l’espai central. A més, aquesta festa disposarà de: carpa auditori, actuacions, tallers i jocs, biblioteca vivent i Xarxa Antirumors, entre d’altres activitats.

Consell Municipal d'Entitats de Barcelona - CMEB