Consell Municipal d'Entitats de Barcelona CMEB

Grups de Treball

A partir del Pla de treball del CMAB aprovat al plenari del setembre de 2012, s’han posat en marxa els següents grups de treball:

 

 • Reglament: Aquest grup s’ha creat l’any 2013 per renovar el reglament del CMAB, ha treballat durant el primer semestre d’aquest any per portar la proposta per la seva aprovació al plenari del mes de juny de 2013.
   
 • Pla de suport: Aquest grup de treball va començar a treballar al desembre de l’any 2012 i preveu tenir una proposta per presentar a la comissió permanent el primer trimestre del 2014. Es un grup que esta treballant un esborrany a partir de les propostes que es van elaborar al 2 congrès de les associacions fet al 2011 i també té en compte per la seva elaboració el Pla Director de participació de l’Ajuntament de Barcelona aprovat l’any 2010. En un inici hi havia un grup de finançament que un cop elaborades les seves propostes s’ha incorporat al grup de treball del Pla de Suport.
   
 • Premis Barcelona Associacions: Els Premis Barcelona Associacions porten tretze convocatòries i al Pla de treball 2012-2013 ja es va plantejar la necessitat de renovar els bases d’aquest premi per delimitar millor el seu objecte, a partir d’aquí es va crear una comissió per treballar les noves bases que es van presentar a la seva aprovació al plenair del CMAB del mes de juny i que ara han esta aprovades pel consistori per poder fer la primera convocatòria dels premis 2013 al febrer del 2014.
   
 • Mostra d'Associacions: És un grup de treball que porta quatre anys de funcionament, format per representants de les entitats membres del CMAB. Treballa fent un seguiment de la celebració anual de la Mostra d'Associacions de Barcelona, per tal de poder fer-ne aportacions que contribueixin a la seva millora.
   
 • Comissió de normes de participació i funcionament dels districtes: el mes de novembre de 2013 es va crear aquesta comissió de forma conjunta amb el Consell de Ciutat, es una comissió que farà un dictamen sobre la proposta de canvi de les normes de l'equip de govern.
   
 • Comissió de Pla de Treball: aquesta comissió te com a finalitza actualitza el pla de treball del CMAB cada any, esta prevista que es convoqui al gener de 2014.

 

 

Consell Municipal d'Entitats de Barcelona - CMEB